تقدیر از هماهنگ‌کنندگان کمیته جوانان صنعت نفت ایران


به این وسیله مراتب سپاس خود را ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه هماهنگ‌کنندگان و معاونین آنها در دوره قبل درکمیته جوانان صنعت نفت ایران را تقدیم می داریم.

از عزیزانی که نامشان در لیست زیر آمده است، در سومین گردهمایی سالیانه کمیته جوانان صنعت نفت ایران تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد.


– عرفان افاضلی 

کیوان میلادی –

بهنام محمودیان –

امیررضا گنجعلی –

سجاد کشاورزیان –

رهام کوشکی –

فروغ خادم –

گلنوش عبدعلی –

    مه سیما مدهوش –

 امین عوض پور –

مهدی ایزدی –

شبنم محمدپور –

فاطمه طغیانی خوراسگانی –

 حسین نجم –

مصطفی بایزیدی –

مهسا صادقی –

یگانه سعیدی –

حامد قدیم –

امیدرضا امراللهی –

سعید هاشم زاده –

هستی فیروزمند –

آرمان اخوان –

محسن شجاعی –

عرفان هاشمی نسب –

شیوا کمالی کیا –

حسین احمدی –

امین امرایی –

الینا باقری –

فرید امرایی –

محسن حائری نژاد –

سارا مرادی –

فاطمه برجسته دلفروز –

یوکابت محمودی –

امین صفرزاده –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *