تقدیر از گروه فعال بیست‌و‌دومین کنگره جهانی نفت ترکیه


بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از تلاش‌ها و حمایت‌های خالصانه تمامی افرادی که مارا در بیست و دومین گنکره جهانی نفت استانبول همراهی نمودند، خاضعانه سپاسگزار هستیم و اذغان داریم که زبان قدردانی تمام و کمال در برابر این حمایت‌ها قاصر است.

از عزیزانی که نامشان در لیست زیر آمده است، در سومین گردهمایی سالیانه کمیته جوانان صنعت نفت ایران تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد.


افراد حاضر در بیست‌و‌دومین کنگره جهانی نفت ترکیه:

– کیوان میلادی 

– عرفان افاضلی 

– امین عوض پور 

-الینا باقری 

– سارا مرادی 

– امین امرایی 

– فرید امرایی 

– محسن حائری نژاد 

– سجاد کشاورزیان 

:افراد حاضر در پشت‌صحنه فعالیت‌های بیست‌و‌دومین کنگره جهانی نفت ترکیه

شبنم محمدپور –

فاطمه طغیانی خوراسگانی –

نشاط باقری –

فاطمه برجسته دلفروز –

لیلا اکبری –

شیوا کمالی کیا –

بهنام محمودیان –

امیررضا گنجعلی –

محسن شجاعی –

امیدرضا امراللهی –

علی نجم –

مریم وکیل زاده –

امین صفرزاده –

محمد صبور ملکی –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *